VÄRMEKAMERA

Värmekameraanalys / Termografi

 

Termografi innebär en analys med hjälp av en värmekamera.  Kameran registrerar temperaturen i den ytliga vävnaden. Det är inte den faktiska temperaturen som är det viktiga utan att de båda sidorna är relativt lika. Forskning har visat att man med värmekamera kan upptäcka en begynnande skada/överansträngning två till tre veckor innan symptomen visar sig.

 

Jag arbetar med en Flir värmekamera, med en upplösning på 320 x 240 pixlar, vilket behövs för att läsa av vävnad. Kameran läser av så små temperaturskillnader som 0,04 °C och våra händer kan känna variationer på 1-2° C.

 

Vid varje hästbehandling börjar jag med att titta på hästen med värmekamera för att hitta oliksidigheter i vävnadernas värme. Ökad värme i ett område kan tyda på en överansträngning/inflammation och ett kallt område kan tyda på en cirkulationsstörning, kanske orsakad av en gammal skada. Jag spar sedan bilderna i mitt journalsystem för att kunna jämföra över tid. Bilderna kan också skickas via mail till kunden eller till  veterinär vid behov.

Värmekameran är också ett effektivt hjälpmedel för att kontrollera hur sadeln ligger på hästen, se sadelkontroll.

 

Termografi kan också användas för att hitta en tidig bröstcancer många år tidigare än tumören syns med hjälp av mammografi! Vid cancer sker en onormalt ökad celldelning och denna alstrar värme. Termografi är en fysiologisk undersökningsmetod medan mammografi är en anatomisk metod, man letar efter själva tumörstrukturen med hjälp av röntgen. Den ökade cellaktiviteten ger utslag i värmeanalysen långt innan tumören syns på en röntgenbild.

© 2019  XC EquiMassage & Friskvård