LYMFMASSAGE

Lymfkärlsystemet ska transportera bort överskottsvätska och avfall från kroppens olika vävnader och föra tillbaka detta till blodbanan där det så småningom rensas ut, bland annat via njurarna, och därmed lämnar kroppen. På sin väg passerar lymfbanorna olika lymfstationer, där det finns gott om vita blodkroppar som hjälper till att oskadliggöra ovälkomna inkräktare, som kroppen inte känner igen som kroppsegna, t ex bakterier, virus, toxiner, allergener mm. Lymfkärlsystemet är därför otroligt viktigt för kroppens immunförsvar.

 

Lymfsystemet är inget slutet system med en pump, likt blodkärlssystemet, utan kan liknas vid ett förgrenat nät av ”rötterna till ett träd” som ”suger upp” vätska som finns ute i vävnaderna. Eftersom pump saknas är det istället skelettmuskulaturen som finns runt dessa lymfkärl, tillsammans med ett snillrikt klaffsystem i kärlväggarna, som pressar fram vätskan i kärlen. Denna avsaknad av pump tillsammans med mycket avfallsprodukter och spända muskler med dålig funktion, kan göra att lymfsystemet lätt ”beckar igen” och får dåligt flöde. Då bildas vätskeansamlingar, så kallade ödem, på olika ställen i kroppen. Hästen, eller vi människor, blir då plufsiga och svullna. Detta kan avhjälpas med lymfmassage!

 

Lymfmassagen stimulerar lymfcirkulationen. Hästen har tre huvudsakliga större lymfstationer (se bilden nedan) dit man försöker flytta vätskan genom en lätt, smekande massage. På så sätt får man igång ett trögt lymfsystem och man kan nästan direkt se hur vätskan snabbt försvinner.

Biolight har ett speciellt program för att dränera ut vätska från vävnader och sätta fart på lymfan. Djupvågsbehandling är speciellt effektivt för att få fart på lymfflödet i kroppen.

 

 

© 2019  XC EquiMassage & Friskvård